Goed voorbereid het nieuwe jaar in


Het gaat als het ware vanzelf: je wenst bij het begin van het nieuwe jaar iedereen heel veel goeds, maar vooral een goede gezondheid. Maar wat is dat, een goede gezondheid? Wat houdt dat precies in? Ben je gezond als je medicatie neemt? Ben je gezond als je de griep hebt? Ben je gezond als je door een ongeval een ledemaat mist? Gezondheid wordt vaak door iedereen op zijn eigen persoonlijke manier ingevuld.

Wat is (positieve) gezondheid? 

Als we kijken naar de definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid dan vraag ik me af of er nog veel gezonde mensen rondlopen in mijn buurt. Hun definitie luidt immers: 

‘Een toestand van compleet lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte en gebrek’  

Op mij is deze definitie alvast niet van toepassing.  

Ik voel me dan ook beter bij de definitie van Machteld Huber die spreekt over positieve gezondheid en dit als volgt omschrijft: 

‘Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. 

Deze kijk op gezondheid biedt kansen en mogelijkheden om actiever om te gaan met uitdagende gebeurtenissen en gezondheid niet als een zwart/wit begrip te ervaren.  

Als we op deze manier kijken naar gezondheid, wordt de aandacht verschoven van het wegnemen van ziektes naar het aanboren en bevorderen van Veerkracht.  Kwetsbaarheid en veerkracht: een gezond duo 

Dit kan een bevrijding zijn: we kunnen immers niet alle uitdagingen, ziektes, etc. die op ons levenspad komen oplossen of wegnemen. Door de bril van positieve gezondheid kijken naar gezondheid laat ons geloven en voelen dat we ondanks beperkingen, ondanks ziekte en andere tegenslagen een betekenisvol leven kunnen leiden en dat we toch voluit kunnen leven. En dit geloof houdt een opdracht in. 

Het leven bestaat immers voor 10% uit gebeurtenissen, maar wordt voor de overige 90% bepaald door onze reactie.  We kunnen ervoor kiezen om onze beperkingen, onze ziektes en onze uitdagingen onze levens te laten bepalen waardoor onze identiteit als het ware samenvalt met onze kwetsbaarheid …   

of 

We proberen, met vallen en opstaan, onze innerlijke veerkracht aan te boren en verder te gaan… zodat onze kwetsbaarheid weliswaar een deel van ons wordt, maar niet met ons samenvalt. Net het (h)erkennen van onze kwetsbaarheid én er mee aan de slag gaan is krachtig. Daardoor krijgt kwetsbaarheid een plaats binnen onze eigen ‘identiteit’, maar valt het er niet mee samen.   Je grenzen bewaken: een zegen voor je gezondheid 

Het besef dat gezondheid geen alles of niets verhaal is en dat ik zelf in de cockpit zit, zorgt ervoor dat ik ga nadenken. Dat ik probeer te zorgen voor mezelf en daardoor voor mijn gezondheid. En de laatste jaren heb ik geleerd dat een van de belangrijkste bouwstenen voor deze zorg het trekken van grenzen is.  

Me, myself and I was voor mij lang een holle frase, waar ik me weinig of niets van aantrok. Moest ik over mijn grenzen gaan om anderen te helpen, dan deed ik het.  

Nu weet ik beter en kan beter voorbereid het nieuwe jaar in: ik zorg in de eerste plaats voor mezelf door voldoende te bewegen, voldoende te slapen, momenten van ontspanning in te bouwen en aandacht te geven aan mijn eetpatroon. Vanzelfsprekend ga ik nog wel eens de mist in, hoe kan het ook anders, maar het feit dat ik bewust hiermee bezig ben, helpt enorm. 

Het zorgt ervoor dat ik niet automatisch – vanuit vastgeroeste patronen – dadelijk in actie schiet, maar dat ik een pas ter plaatse maak alvorens dadelijk voor een ander in de bres te springen. En raar maar waar, daardoor kan ik anderen beter ondersteunen en voelen de mensen in mijn omgeving zich beter. 

Zelfbewust het nieuwe jaar in 

Misschien dat deze manier van kijken naar gezondheid ook jullie ondersteunt om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. Gun jezelf een kijk op gezondheid die je herinnert aan je eigen kracht en je niet langer het slachtoffer van je omstandigheden laat zijn. Je veerkracht wordt ondersteunt door je eigen regie en je eigen keuzes. Ik wens het jullie dit alvast van harte. 

Meest Recente Posts

In de kijker